projecten

Via verschillende projecten geven we handen en voeten aan onze visie, die ons drijft om mensen aan de rand van de Europese samenleving op te zoeken en bij te staan. Hieronder zie je waar we ons op dit moment mee bezig houden en wat je kunt doen om ons daarbij te helpen.

Project Caesura

Rustpunt voor de vluchteling

Project Caesura

Sinds de vluchtelingencrisis in 2015 zijn er als gevolg van het Europese beleid grote stromen vluchtelingen binnen Europa ontstaan. Met name de Dublinverordening heeft ervoor gezorgd dat grote groepen ongeregistreerd door Europa trekken. Niet alleen zijn hierdoor mensonterende situaties ontstaan; de mens zelf wordt zo gereduceerd tot een probleem dat over de schutting gegooid kan worden.

Caesura.
Wij willen graag een bescheiden rustpunt zijn in het verhaal van de vluchteling. Een plek gericht op voortzetting van hun reis, waar ze even op adem kunnen komen. Dit doen we met een kleinschalig, mobiel kamp, gericht op kwetsbare groepen. Hier bieden we eten, drinken, EHBO, en een oplaadpunt met Wi-Fi. Zo hopen we mensen hun eigenwaarde terug te geven door ze te ontmoeten van aangezicht tot aangezicht, zonder targets of beleid dat uitgevoerd moet worden.

CamperCalling
+316 3636 2992
contact@CamperCalling.nl

IBAN: NL78INGB0008444697 o.v.v. 'CamperCalling'.
CamperCalling is een sociaal initiatief onder de vleugels van Stichting Kruislinks